Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pre Vašu pohodlnú a bezpečnú prácu.

ŠP 29

Filed under:

zorník: PMMA , číry

vlastnosti: štít s náhlavným krížom proti rozstreku
malých pevných častíc, rozmer 330 x 290 mm

norma: EN 166

ŠP 29