Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pre Vašu pohodlnú a bezpečnú prácu.

3M 6000

typ: celotvárová maska pre viacnásobné použitie

vlastnosti: konštrukcia s dvoma filtrami zabezpečuje
nízky odpor pri dýchaní, tvárová časť je z mäkkého
a ľahkého elastoméru 450 g, polykarbonátový priezor,
minimálna údržba, používa sa s dvoma ľahkými filtrami
pre ochranu pred parami, plynmi a prachovými časticami
s radou filtrov typu 6000, 2000 a 5000

velkost: 3M 6700 - malá
3M 6800 - stredná
3M 6900 - veľká

norma: EN 136 trieda 1, PC priezor - EN 166:B

3M 6000