Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pre Vašu pohodlnú a bezpečnú prácu.

3M 8812

stupeň ochrany: FFP1 do 4 x NPK-P

prevedenie: tvárový respirátor s výdychovým
ventilom

vlastnosti: ochrana dýchacích ciest proti jemným
časticiam, spoľahlivá a ofektívna ochrana, spevnená
vnútorná vrstva odolná proti zborteniu, výdychový
ventil znižuje hromadenie tepla, poskyuje väčšie
pohodlie predovšetkým v teplých a vlhkých podmienkach,
filtračný materiál ponúka dodatočné pohodlie vďaka
nízkemu odporu pri dýchaní

norma: EN 149

3M 8812