Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pre Vašu pohodlnú a bezpečnú prácu.

3M 9310

stupeň ochrany: FFP1 do 4 x NPK-P

prevedenie: skladací respirátor
bez výdychového ventilu

vlastnosti: ochrana dýchacích ciest proti
jemným časticiam, olejovým a vodným aerosólom
a kovovému dymu, trojpanelový skladací dizajn
zaisťuje väčšie pohodlie, priľnutie a ľahšiu
komunikáciu, filtračný materiál ponúka dodatočné
pohodlie vďaka nízkemu odporu pri dýchaní

norma: EN 149

3M 9310