Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pre Vašu pohodlnú a bezpečnú prácu.

MANLY

stupeň ochrany: 0 x NPK-P

prevedenie: tvárový respirátor bez výdychového ventilu

vlastnosti: jednorázové hygienické rúško proti
kontaminácii výrobku a zvýšenie komfortu pri
práci v prostredí s hrubým prachom

MANLY